Artikel oor Gebed Die kantoor vir Nuwe Gemeente-Ontwikkeling (GO) van die sinode van Wes- en Suid-Kaapland en die Skiereilandse Raad vir Kerklike Samewerking (SRKS) het einde 2007 deur middel van ʼn samewerkingsooreenkoms tussen die NGK en VGK besluit om hul...

read more