{ARGIEF}

Ek het in my bydrae van gister vertel hoedat Peter Block, in sy nuwe boek Community: The Structure of Belonging, begin deur aan te toon hoe belangrik twee spesifieke vrae vir die vorming en transformasie van gemeenskappe is (sien Pinkstergemeenskappe 1:  Jy is nie al een in die vertrek nie).  Vrae speel ‘n belangrike rol in Block se verstaan van hoe gemeenskappe transformeer.  ‘n Hele hoofstuk in sy boek handel oor “questions are more transforming than answers” (hoofstuk 10).  En wanneer een van sy twee belangrike vrae gaan oor “what is the new conversation that we want to occur?”, dan beweer hy so ‘n gesprek behoort in sig self meer uit vrae as antwoorde te bestaan.  Hy skryf:  “The community does not shift by having any new conversation.  Nothing will change if the new conversation is a discussion about better language, or if we work harder on analyzing or explaining the issue at hand.  Studying, trying harder to understand, seeking better programs or tools – these have no power.  They are only interesting.  Without a conversation that has accountability build into it, we may build relatedness and the room may become gentler, but the community and how it constructs itself do not shift.  Conversations that evoke accountability and commitment can best be produced through deciding to value questions more than answers, by choosing to put as much thought into questions as we have traditionally given to answers.”

Dit is opmerklik hoe die oorweldigende Pinksterervaring van verrassing en verbasing (Handelinge 2:1-13) alleen maar kon lei tot ‘n “nie-weet” (vers 6) en die vra van vrae (vers 8: “hoe hoor elkeen van ons dan sy eie moedertaal?; vers 12: “wat kan dit tog beteken?”).  Die Pinkstergemeenskap van Handelinge 2 kan net sowel as ‘n waarheid-soekende gemeenskap gesien word (met apologie aan een van my mentors, Pat Keifert, wat dikwels die Hans-Georg Gadamer taal van “truth seeking” gebruik wanneer hy die aard van geloofsgemeenskappe se prosesse van geloofsonderskeiding beskryf).