{ARGIEF}

Gestruktureerde MTh in Praktiese Teologie (889-opsie) 2014

(Met ‘n spesifieke fokus op Pastorale Sorg en Berading)

Dissiplinegroep Praktiese Teologie & Missiologie

Fakulteit Teologie, Universiteit Stellenbosch

 
Ons bied graag ‘n gestruktureerde MTh in Praktiese Teologie aan met ‘n fokus op Pastorale Sorg en berading  vir 2014-2015. Hierdie kursus bied ‘n unieke leerervaring aan alle studente wat in Pastorale Sorg en Berading belangstel.

Die program is so saamgestel dat dit die vaardighede van die studente ontwikkel om pastorale versorgers te word deur

 • die lees van akademiese materiaal,
 • te reflekteer in ‘n leer-gemeenskap,
 • vaardigheids opleiding en artikulasie, en
 • die integrasie van teorie deur die skryf van werkstukke, verbatims en ‘n mini tesis.

‘n Belangrike aspek van die leerervaring in hierdie kursus is geleë in die ekumeniese gemeenskap wat geskep word deur die studente. Tydens die modules, sal tyd bestee word aan die geestelike en persoonlike ontwikkeling van die studente om sodoende ʼn kultuur van groei te skep.
Die program bestaan ​​uit drie hoof komponente:
– Die eerste is die akademiese komponent wat bestaan ​​uit ses akademiese modules.
– Die tweede is die praktiese komponent, wat bestaan ​​uit opleiding, praktiese blootstelling en ‘n gevallestudie voordragte.
– Die derde is die navorsings-komponent, wat bestaan ​​uit die skryf van ‘n mini-tesis wat voor die Fakulteit verdedig moet word.
Die volgende temas word in die MTh gedek:

 • Leerstellige vrae oor lyding
 • Teologiese Etiek
 • Verhouding & Familie Pastoraat
 • Teologie van Pastoraat
 • Toegepaste Pastoraat
 • Gemeenskap Pastoraat

Die dosente is lede van die Fakulteit Teologie en geakkrediteerde navorsingsgenote wat as praktisyns in hul onderskeie gebiede erken word.
Die kursus:

 • Daar sal tussen 10 tot 15 studente gekeur word vanuit ʼn ekumeniese diverse omgewing.
 • Die kursus is gestruktureer in 6 kontakweke (modules) oor twee jaar.
 • Dit is verpligtend om alle modules by te woon.
 • Elkeen van die modules fokus op ‘n spesifieke kern area van die pastoraat.
 • Studente word voorberei vir die kontak weke deur die lees van die voorgeskrewe materiaal, die toepassing van die kennis wat hulle opgedoen het deur die lees werk in hulle in hul gemeentes, hul bediening en gemeenskap.
 • Elke student is verantwoordelik om hul eie verblyf te reël.
 • Die klasse sal plaasvind by die Fakulteit Teologie in Stellenbosch.

Dit is ‘n gestruktureerde meestersprogram wat bestaan ​​uit 180 krediete. Die program is soos volg gestruktureer:
–  Ses assesserings (vier in Praktiese Teologie en een elk in Sistematiese Teologie en Ekklesiologie van plus – minus 6 boeke ( 700-800 bladsye) per assessering.)
–  Twintig krediete per assessering = 120 krediete (Die assessering sal in sinergie met die kontakweke plaasvind)
–  Mini – tesis = 60 krediete
–  Totaal = 180 krediete

Aansoek: Alle studente moet aansoek doen by die Universiteit van Stellenbosch via universiteit se webwerf: www.sun.ac.za

Enige aansoek is onderworpe aan die toelatingsvereistes van die Universiteit van Stellenbosch/ Fakulteit Teologie vir ‘n MTh.

As gevolg van die feit dat slegs 10 -15 studente gekeur sal word vir die kursus moet alle studente ook die volgende indien teen 30 Oktober 2013 by Me Bonita Robyn, brobyn@sun.ac.za :

• persoonlike besonderhede en kontakbesonderhede
• volledige akademiese rekords en sertifikate
• volledige CV
• afskrif van ID

Vir meer inligting oor die kursus, kontak:
Prof Christo Thesnaar cht@sun.ac.za; 021 808 3257
Me. Bonita Robyn brobyn@sun.ac.za; 021 808 3577