{ARGIEF}

Na 267 bydraes die afgelope 5 jaar word die bydraes vir Verder Geluister vir eers gestaak.  Die terugvoer wat ons oor die jare gekry het, is dat dit waardevolle bykomende perspektiewe gegee het vir die preekriglyne volgens die RCL Leesrooster.  Ons sê baie dankie vir elke skrywer en ook vir Chris Jones wat die projek van die begin af gekoördineer het.  Julle het die fokusteks vir die week op besondere wyse vir ons geaktualiseer.
Ons is besig om met ander rolspelers te onderhandel oor hoe die RCL Leesrooster se preekriglyne beter gekoördineer kan word.  Die Seisoen van Luister se preekriglyne is steeds by gemeentes.co.zaseisoenvanluister.co.za en Bybel-Media beskikbaar, en die volle gemeentepakket by kontak.org.za.  Ons sal te gelenertyd die uitkoms van die prosesse bekendmaak.