{ARGIEF}

Nadat ek die week saam met vier Bybelstudie-groepe op verskillende tye na Markus se weergawe van Jesus se verheerliking op die berg geluister het, het die volgende my hart vasgevat: Mense, soos Johannes en Petrus en Jakobus, mense soos ons, wat in die “heerlike”,verblindende, stormagtige, kragtige teenwoordigheid van God kom [sien ook Ps 50], kan gewoonlik net “nonsens” praat! Wat nog te sê van Jesus op sy verheerlikte kruispad volg? Ons kan eintlik net weghardloop van die pad, sê Markus!
So, ek waarsku myself, maar deel dit ook graag met ander predikers die naweek en elke keer as ons so seker is dat ons die waarheid praat: Die Markus storie herinner my [ons] dat ons in ons beste oomblikke in God se teenwoordiheid verskriklik maklik ‘nonsens’ praat. Dis seker waarom die Here se mense deur die eeue so veel erns gemaak het met ons gebede voor die luister en verkondiging van die Woord: “Kom Skepper-Gees”. In Karl Bart se boekie: “‘n Versameling van preke voor gevangenis”, is dit aangrypend om te lees hoe hy elke keer voor die lees en prediking van die Woord daar in die gevangenis, in afhanklikheid gebid en gesmeek het dat God ons tog sal bewaar van ‘nonsens’ praat, soos Petrus op die berg!