{ARGIEF}

SAVGG

Lewe in gemeenskap met Vader, Seun en Heilige Gees

Lewe in gemeenskap met Vader, Seun en Heilige GeesOor Missionêre TeologieDanie Mouton Die vroeë kerkLesslie Newbigin (1995:19-29) vertel hoe die teologie van die vroeë Christelike kerk gebou het op die lewe van Vader, Seun en Heilige Gees as die finale en hoogste...

read more

Belydenis

Visie vir Beliggaming:Om na God se spesifieke roeping vir ons te luister, om toe te laat dat God ons stuur en deur die Heilige Gees bemagtig om deel te neem aan Sy sending na die wereld, sodat ons, in beide ons uitreike en lewe saam as 'n kerk, 'n getuienis is vir...

read more

Caring for strangers

CARING FOR STRANGERS  Missional JournalDavid G. Dunbar, President    September 2008, Vol 2. No. 7http://www.biblical.edu Sometimes people ask the question, "So what does it mean practically to be missional?"  They understand that the church...

read more