{ARGIEF}

Missiologie

’n Nuwe tyd vir gewone mense.

Gesprekke oor gedeeltes uit Lukas en Handelinge. Pieter van Niekerk Dit is bedoel vir die gewone mense in die kerk, vir leraars, maar ook vir evangeliste, ouderlinge en ander gemeenteleiers, vir manne en vroue wat leiding moet neem by Bybelstudies ,Pinkster- en ander...

read more

Paul: Missionary of Jesus

Paul Barnett Eerdmans. 2008 ISBN: 978-0-8028-4891-8 $18 Was Paul the “second founder” of Christianity, striking off in directions Jesus never envisaged and teaching lessons Christ never endorsed? In this study Paul Barnett sets out to establish that, current theories...

read more

Christ and Culture Revisited

Eerdmans 2008 ISBN: 978-0-8028-3174-3 $24Called to live in the world, but not to be of it, Christians must maintain a balancing act that becomes more precarious the further our culture departs from its Judeo-Christian roots. How should members of the church interact...

read more