17 Maart 2013 ~ Vyfde Sondag in Lydenstyd: Filippense 3:4b-14 ~ Gevra:  ‘n Nuwe kultuur/waardestelsel Waarde- en doelgerig teenoor volk- en selfgerig.Meeste  mense het oogklappe van vooroordeel en stereotipering.  Die opmerking oor die Calvinistiese...

read more