Derde Sondag in Epifanie : 24 Januarie 2010 ~ Lukas 4:14-21 “GODKNOWS CHUMA” – JESUS VERKLAAR DIE EVANGELIE VIR DIE EERSTE KEEREk gaan die tweede gedagte vir die vierde Sondag van 2010 ‘n bietjie anders benader en deur monde van ander, ons tot Jesus se roeping (Lukas...

read more