27 Oktober 2013 ~ 23ste Sondag in Koninkrykstyd ~Lukas 18:9-14 Nooi met Hervormingsondag weer die Here in  Die Fariseër en die Tollenaar. Ja, hoeveel preke van “goeie” en “slegte” gelowiges het dit nie al uitgelok nie. Die Fariseër dink hy is ‘n vername man. Maar hy...

read more