Sewende Sondag van Paastyd ~ 16 Mei 2010: Joh 17:20 – 26 Daar bestaan by baie mense vandag die algemene gevoel dat die eenheid, of dan meer spesifiek die eensgesindheid na ’94 en ’95 aan die verbrokkel is. Nuwe (of ou) partyskappe steek kop uit en rassisme word...

read more