Uit die Hoëveldstreek kom die goeie nuus van 'n ter stigte nuwe Vennootskapscluster! Die "voorstigtingsvergadering" vir hierdie derde Cluster in die streek vind DV plaas op Saterdag 18 April 2009 van 09h00 tot 12h30 te NG Brackendal. Die volgende Gemeentes het...

read more