28 Maart 2010: Sesde Sondag in Lydenstyd ~ Lukas 19:28-40 Kom ons bring hierdie week se preekstudie/fokusteks in verband met die wêreld en sy nuus – dit forseer ‘n mens feitlik om iets te sê oor Julius Malema. Mens doen dit eintlik met weersin, jy’s nie lus vir die...

read more