23 Oktober 2011 ~ Agtiende Sondag in Koninkrykstyd ~ Levitikus 19:1-2; 15-18 Die gedeeltes wat die leesrooster aandui vir vandag, Levitikus 19:1-2, 15-18, kan gesien word as ‘n uitbreiding van die liefdesgebod wat in v 18 aan die orde gestel word: “Jy moet jou naaste...

read more