14 April 2013 ~ Derde Sondag van Paastyd ~ Openbaring 5:11-14 Openbaring 5 is een van dié belangrikste Christologiese tekste in die Nuwe Testament. Dit gee 'n besondere blik op die heilswerk van Jesus (Hy is die Lam wat geslag is), wie Hy waarlik is (die Een wat saam...

read more