Sondag 15 April 2012 ~ Tweede Sondag van Paastyd ~ Psalm 133 Dit is wys om te hoop Ek het eenkeer iets gelees wat min of meer so klink:  Wysheid kan in twee woorde opgesom word … skoonheid en hoop.Sjoe, sal julle sê, hier word nou dinge bymekaar gegooi wat ons...

read more