David Epston, een van die vaders van Narratiewe Terapie, besoek Suid-Afrika in Junie en sal ‘n twee-dag werkswinkel in Somerset-Wes aanbied. Aangesien soveel dominees oor die jare blootstelling aan Narratiewe terapie gehad het, wil Elize Morkel dit graag dit vir...

read more