{ARGIEF}

Nuwe Testament

Konferensie van Vineyard in Kaapstad

Die VBO taakspan bring graag hierdie konferensie van Vineyard onder ons predikante se aandag. Die taakspan "moedig predikante aan om sover moontlik óók konferensies en kursusse van ons ekumeniese vennote by te woon. In die uitleef van ons missionale roeping is dit...

read more

Kyk NUUT na PAULUS

  HOE MOET ONS VIR  PAULUS VERSTAAN?   Daar is tans ’n boeiende gesprek aan die gang oor hoe Paulus gelees moet word. Daar is so baie vrae: Is die kritiek teen die “Lutherse” interpretasie geldig? Wat is die alternatiewe? Is daar iets soos ’n “Calvinistiese”...

read more