19 Desember 2010 ~ Vierde Sondag van Advent: Mat 1:18-25 Elke jaar rondom Kersfees word ‘n mens met ‘n klompie (wêreldse) advertensies, wat op ‘n manier met die inhoud van die Kersboodskap verbind sou kon word, gekonfronteer. Ek onthou ‘n advertensie in 1999 in die...

read more