Vyfde Sondag van Epifanie ~  7 Februarie 2010 - Lukas 5:1-11 Luk 5:1-11 is `n baie ryk gedeelte wat heelwat moontlikhede vir die prediking bied.  Die stuk in die Preekstudies wat deur Eric Scholtz gedoen is, gee `n goeie oorsig en is uiters bruikbaar.  Hy verwys ook...

read more