LIDMAATPREDIKER SERTIFIKAATKURSUS Die Lidmaatpredikerkursus lei mense wat geen teologiese opleiding ontvang het nie, op om in hulle gemeentes hulle predikante by te staan en aan te vul in prediking. Die kursus verskaf basiese opleiding in: • Die aard en wese van...

read more