{ARGIEF}

Kursusse

Kry weer moed

Courage and Renewal Week Om te reflekteer oor 'n betekenisvolle lewe en om jou hart, verstand en gees te vernuwe...                                 LW gaan na http://www.rhytmoflife.co.za...

read more

Retraite vir diens-beroepe

Courage and Renewal Retreat WHAT to expect? A time of reflection and community A first hand experience of some of the concepts and methods described by Parker Palmer in his book Hidden Wholeness. A rich sharing of the wisdom of the work by the co-founders of the...

read more

Terapie vir kinders – hoe?

Speltegnieke in kinderpastoraat Aanbieder: Siegfried Louw Datum: 2-4 April 2019 Plek: Communitas, Stellenbosch Kategete, jeugwerkers en onderwysers wil betrokke raak by die broses in die samelewing, maar sukkel soms met die wêreld van ʼn kind. Kinders geniet nie...

read more

Uitreik … en daarna?

Uitreik of Inreik? Hierdie voldag VBO-kursus/werkswinkel het ten doel om kursusgangers sensitief te maak vir die onbeplande gevolge van uitreike. Navorsing wys onder andere dat veral kinders negatief beïnvloed word nadat ʼn gemeente ʼn naweek of week uitreik in hulle...

read more

Entrepreneurskap – en die Kerk?

Missionaliteit as Entrepreneurskap vir die kerk in konteks: Praktiese uitleef van geloof Waar: Communitas, Stellenbosch Wanneer: 5-7 Februarie 2019 Aanbieder: Nico de Klerk Die tafel is gedek! Ons leef in ‘n tyd van groot uitdagings en geleenthede wat opwindend is vir...

read more