Sondag 25 Oktober 2009 - Markus 10:46-52 Anton Mocke wat die preekstudie van komende Sondag in “Preekstudies met liturgiese voorstelle” uitgewerk het, wys daarop dat daar in die Markus-evangelie twee verhale van 'n blinde wat genees word (Mark 8:22-26 en Mark...

read more