Sondag 15 November 2009: Hebr 10:11-25 Hebr 10 is `n besondere ryk en betekenisvolle gedeelte – beslis een van die mooiste en mees geliefde perikope in die hele Hebreërboek.  Daar is `n veelheid van perspektiewe in die gedeelte, veel meer as waaraan `n mens sou kon...

read more