26 Mei 2013 ~ Eerste Sondag in Koninkrykstyd ~ Rom 5:1-5 Vrygespreek. Vrede tussen ons en God. Deel aan die heerlikheid van God. Liefde in ons harte uitgestort. Vrye toegang tot hierdie genade waarin ons nou staan. Daar is een maal aan Karl Barth gevra wat die...

read more