{ARGIEF}

Gemeentestories

Gesamentlike Ringstoer – Tulbagh

Die geleentheid het opgeduik om met genadegeld iets te doen in die Ring. Ons dink toe aan alles wat in die onderskeie gemeentes aan die gang is en hoe ons iets saam kan aanpak. Dis toe dat die idee opduik om eerder iets saam met die VGK aan te pak. Maar wat? Ons is geografies nie so na aan mekaar dat ons saam in een of twee dorpe ‘n sopkombuis of iets dergliks kan aanpak nie. Tog is daar al soveel saam ervaar; die retreats, konferensie by Goudini, gesamentlike Ringsitting, ens. Met al die moratoruims en ander invloede in die lug besluit ons op ‘n toer. ‘n Toer wat sommer gaan oor gedeelte ervarings, kuier en gewoon net algemene tyd in mekaar se geselskap. Tyd anderkant agendas en onpersoonlike standpunte. Siedaar ‘n heerlike toer ontsluit!

read more

Vreemdeling-vriend ‘n Getuienis

Vreemdeling-vriend : ʼn getuienis Stan Voges Tydens die Xenofobia het ons plaaslike N G Kerk veilige verblyf in een van ons lokale gebied aan ʼn aantal Zimbabwiërs.  Sodoende woon hulle ons eredienste by en gebruik ook Nagmaal saam met ons.Tydens hierdie gebeure ontmoet...

read more

Uitdaging van ‘n bekende uit die Vreemde!

Donderdag, 26 Februarie 2009 04:00  Om in 'n bitter koue, sneeu bedekte Minnesota deur Vusi Mahlasela met eg Suid-Afrikaanse township folk, blues en soul musiek getrakteer te word is al klaar genoeg om jou siek van verlange huis toe te maak.  Maar as iemand jou nog...

read more

Energiepunte in gemeentes

Waar en hoe het die Here op verrassende maniere deur gemeentes gewerk in 2008? Tydens die Communitas-spanvergadering-in Nov 2008 het ons nagedink oor tendense wat ons in gemeentes waarneem. Ons het besluit om oor die volgende geloofsonderskeidende vraag na te dink en...

read more

Dit gaan goed met die NG Kerk

DIT GAAN GOED MET DIE NG KERK!(Die vier leraars van NGK Jeffreysbaai besoek gemeentes oor die land - Feb 2007)Dit het alles om die ontbyttafel begin. Ons vierJeffreysbaai priesters saam met ons aide de camps.Elkeen van ons het ‘n “pastorale hulpleraar” om ons tehelp...

read more

Ek is aangestel om ‘n gemeente toe te maak

…ek is aangestel om die gemeente toe te maak Nico Mostert Ons gemeente is in ‘n buurland in Afrika maar kerkregtelik gekoppel aan die Ring van Bloemfontein.  Toe ek as student afstudeer was daar nie baie werk nie, so toe die Moderator my vra of ek bereid is om...

read more

A home for Prieska

Originally Prieska and his friends stayed in a bush near the church.  They slept there and then spent the greater part of their days gambling.  No one worked.  They collected bottles, begged everywhere, and gambled with whatever money they could...

read more