{ARGIEF}

Waar en hoe het die Here op verrassende maniere deur gemeentes gewerk in 2008?

Tydens die Communitas-spanvergadering-in Nov 2008 het ons nagedink oor tendense wat ons in gemeentes waarneem. Ons het besluit om oor die volgende geloofsonderskeidende vraag na te dink en verhale te vertel: Waar en hoe het die Here op verrassende maniere deur gemeentes gewerk vanjaar?

Ons ervarings en verhale is natuurlik gestempel deur ons dienslewering aan gemeentes die afgelope jaar. Ons is as span genooi om vanjaar met ‘n verskeidenheid van gemeentes en predikante in verskillende kontekste op pad te gaan. Ons het dieper probeer kyk as die voor-die-hand-liggende na nuwe tendense of energiepunte of punte van dinamiek wat ons kan help om te besluit waarin ons moet belê vir die toekoms. As Communitas Netwerk vat ons mekaar se hande om in ons dienslewering te fokus op hierdie tendense en geleenthede as gawes voortspruitend uit die werk van die Gees.

Ons is deur hierdie verhale geïnspireer en het weer ontdek:

  • dat gemeentes hulleself nie kan bou nie, maar dat gemeentes gebou word deur die werk van die Drie-enige God;
  • at ons tyd nodig het om daaroor na te dink, daaroor te bid en insig te ontwikkel nie, want dis nie iets wat ons doen nie, maar wat die Here onder ons aan die doen is.

Die hoop wat voortspruit uit die werk van die Gees is dikwels ‘n “skugter” hoop.  Jy kan dit maklik miskyk, veral as jy te besig is met jou eie agenda. As jy dit opmerk, kan jy dit as gawe ontvang en sodoende vennote word van die Drie-enige God. Dan sal ons ontdek dat sy las lig en sy juk sag is.

Lees verder oor ons bevindinge op die blog  Padlangs met Gemeentes.