{ARGIEF}

Vir VBO punte:  kontak asb bleibbrandt@sun.ac.za sodat u op Hugenote Kollege se platform kan regisreer om sodoende VBO punte te kan verwerf.

Video’s beskikbaar by:

Video 1: https://www.youtube.com/watch?v=VJOzQlqEi2k&t=1580s

Video 2: https://www.youtube.com/watch?v=sexw-D4hMuU

Video 3: https://www.youtube.com/watch?v=YMOiWzhja7g&t=38s

Panneellede:  Bio

Verdere leeswerk: Public Theology and Economics

Die boek: “African Public Theology” waaruit die bogenoemde hoofstuk kom, kan bestel word by:

Amanda van Niekerk:  toerusting@sun.ac.za
Meer inligting hieroor: African Public Theology Blurb