Theunis Botha

Verslag aan die Bestuursraad/Bedieningskomitee oor die VBO-werkswinkel oor Geestelike Leierskap gehou te Stellenbosch-Wes op 11-13 Maart 2008 Eerstens dankie aan die gemeente en die nodige leiersstruktuur wat dit vir my moontlik gemaak het om die kursus te kon...

Sias Meyer

Terugvoer VBO 1 geestelike Leierskap – Sias Meyer My persoonlike verwagtings rondom “geestelike leierskap” het natuurlik meer te doen gehad met my eie vrae oor my bediening as oor die “beginsels” of teoretiese onderbou van die verskynsel van leierskap. Tans wonder ek...

Schalk Kotzé

VBO 1: GEESTELIKE LEIERSKAP11 – 13 MAART 2008Schalk Kotzé – Oudtshoorn Moedergemeente 1. Wat het jy vir jouself geleer?Die belangrikheid om my eie roepingsverhaal gereeld af te stof en ook na ander s’n te luister. Dit gee rigting, motivering en dankbaarheid in my...

Philip Scholtz

KURSUS: GEESTELIKE LEIERSKAP: 1. WAT HET JY GELEER?In die uitdagende tye waarin ons in Suid-Afrika en Afrika leef is dit van uiterste belang om as geroepenes van Jesus Christus te leef. Vir my was dit daarom waardevol om net weer bewus te word van Wie is die Een wat...

NJ van As

GEESTELIKE LEIERSKAP 11-13 MAART 2008VERSLAG AAN KERKRAADN.J. VAN AS Ek is as predikant geroep om die gemeente te bedien as priester, profeet en koning en as dissipel. As PRIESTER moet ek gedurig op God fokus en in ‘n noue verhouding met Hom leef deur gereeld Bybel te...

Monty Sahd

Verslag aan die Bestuursraad/Bedieningskomitee oor die VBO-werkswinkel oor Geestelike Leierskap gehou te Stellenbosch-Wes op 11-13 Maart 2008 1. Aanbieders en Inhoud Coenie Burger en Braam Hanekom het die werkswinkel oor die twee en ’n halwe dag aangebied. Coenie...