{ARGIEF}

Wat ‘n tydige woord vir ons verdeelde gemeenskap, waar die onreg van die verlede sowel as die onreg van die hede mense in kampe jaag en polariseer.
Is dit nie presies wat Johannes die Doper in Lukas 3 in die oog het, as hy 1) aan die een kant vir alle mense vra om hulle klere en kos te deel en aan die tollenaars om billik te wees in hulle invordering (die “haves”), en 2) aan die ander kant vir die soldate om nie hulleself te verryk deur ander met geweld af te pers met valse aanklagte nie (die “have-nots”)?
Herstellende geregtigheid het met beide kante te make – oorvloedige omgee sowel as billike verwagtings, mededeelsaamheid sowel as magsbeperking, interafhanklikheid sowel as selfstandige verantwoordelikheid.