{ARGIEF}

Evangelisasie

Multikulturele konferensie

Hugenote Kollege in samewerking met Kommissie vir Getuienisaksie (KGA) en die Kantoor vir Nuwe Gemeente Ontwikkeling en Kerklike Samewerking (GKS) het ʼn konferensie oor Interkulturele Gemeente-wees aangebied op 22-23 Julie 2014 te Chrismar Villas (Bellville). Die...

read more

Om Jesus aan mense voor te stel

Inkarnasie, Evangelisasie en Nuwe Gemeentes

Die vestiging van ‘n nuwe gemeente, oftewel kerkplanting, is by uitnemendheid ‘n evangelisasieproses. Juis omdat dit nie blote afstigting of die vestiging van ‘n alternatiewe soort gemeente kan wees nie, is die krities belangrik om na te dink oor die manier waarop Jesus aan geloofsvervreemde mense voorgestel word.

read more

Hoekom jy in die kerk moet tweet

Baie mense vind dit erg steurend as iemand tydens ‘n vergadering, byeenkoms of selfs erediens met die nuutste kommunikasie-tegnologie doenig is. Hulle word gevra om hulle selfone af te skakel en hulle fokus te skuif na die gebeurtenis op hande. Die hoofrede agter hierdie versoek is dat dit ongeskik voorkom om verdeelde aandag te hê terwyl iets so belangrik soos ‘n erediens aan die gang is. Bowenal pla dit die mense rondom die selfoonvroetelaar omdat hulle aandag afgetrek word. Is die gebruik van tegnologie tydens eredienste en kerkvergaderings van pas of nie?

read more

Hou op om Jesus te bemark

evangelism21“The way we communicate with culture is changing because culture is changing the way it communicates.” Danksy die ontploffing in veelvlakkige kommunikasieplatforms word organisasies se benadering tot hulle teiekngehoor (of mark) algaande in ‘n relasionele rigting ingedrwing. CJ Casciotta vra die vraag of hierdie skuif nie ook ‘n positiewe implikasie het vir die manier waarop die kerk evangelisasie aanpak nie.

Over the past several years, there’s been a major shift in the way companies and brands communicate with their audience. The emergence of social media has set the stage for a different type of customer experience, one very different from the cold-call, door-to-door model boomers grew up operating under. The accessibility of multiple, multi-dimensional communication platforms like Facebook, Instagram, Twitter and YouTube, has forced brands to take a much more relational approach to attracting their audience.

read more

Hoe om mense kerk toe te nooi

Evangelism Coach spesialiseer in navorsing en maniere om gelowiges te help om mense vir Christus te bereik. In hierdie artikel raak Chris Walker prakties in sy voorstelle hoe mens vriende kan saamnooi na ‘n spesiale erediens, soos Kersdagdiens, toe.

read more

Hoekom jong Christene die kerk verlaat

Why Young Christians Are Leaving Church
David Kinnaman, author of “You Lost Me” reveals research concerning the exodus of the “Mosaic Generation.”

In his book, You Lost Me: Why Young Christians Are Leaving the Church, author David Kinnaman unpacks recent Barna Group findings that revealed 59 percent of 18-to-29 year-olds “had or have dropped out of attending church after going regularly.” Why? Kinnaman has identified six basic reasons: young people find the church overprotective, shallow, anti-science, repressive, exclusive, and doubtless. The High Calling’s Charity Singelton recently had the opportunity to talk with David Kinnaman about the Barna Group, his new book, and the “Mosaic” generation.

read more

Trick or Treat? It’s Martin Luther

It was 494 years today that Martin Luther nailed his 95 theses to the church door in Wittenberg. He wanted to debate the sale of indulgences with his fellow university professors. He wrote in Latin, but a nameless visionary translated the theses into German, carried them to the printing press, and enabled their dispersion far and wide.

Luther ended up with more than he bargained for, but he proved to be no coward in defending the discoveries he was making in Scripture. When the Roman church wouldn’t serve him the treat of sufficiently addressing his concerns, he was consigned to the role of sparking the now half-millennium running trick called the Protestant church.

read more

As ons liefde bankrot raak

Nico Mostert, predikant van NGK Hugenoot, in Bloemfontein, daag ons om nuut te dink oor hoe ons teenoor vreemdelinge optree, veral wanneer ons sensitief daarvoor is om Jesus se liefde te deel.

Dis Saterdag middag so 4uur. Die honde blaf by die hek. Ek gaan uit en sien dis ‘n jong dame wat die sensus kom opneem. Tussen die kef van die jackrussel en die bas stem van die ridgeback kan ek niks hoor nie. Ek gaan sluit die honde agter toe en kom terug. Ek kry ‘n huilende jong sensus opnemer dame by die hek. “Come in,” sê ek. Tussen haar trane deur sê sy: “I can’t. I have wet myself!” Ek sien sy is deurnat. Ek gaan roep my vrou. Ons bring haar in. Sy is in ‘n toestand en totaal getraumatiseer. Ons laat haar stort, soek gou klere (sy is klein en petite ons nie!), gooi sap in en gooi die nat klere in die wasmasjien. “Sit, tell us your story! What happened?”

read more

Jerusalem, ‘n gemeente met ‘n missionêre leefstyl

Wat beteken dit as Handelinge 2:47 vertel dat daar elke dag nuwe bekeerlinge by die eerste gemeente aangesluit het? Hoe het hierdie gemeente dit reggekry om te ontplof in lidmaattal, en Handelinge spog daarmee? Beteken dit dat (getalle-)groei en bekeerlinge die kerk se evangelisasiemaatstaf moet wees?

Die storie van Jerusalemgemeente ontvou van Handelinge 2 af. Lukas vertel vir ons hoe die Pinksterdaggebeure in die strate van hierdie stad mense tot stilstand ruk om na Petrus te luister en hoe hy hulle tot bekering oproep. In Hd 2:41 kry ons die eerste indruk van die impak van die Pinkstergebeure op die mense van Jerusalem.

read more

Evangelisasie en kerkplanting in Handelinge

As mens deur Handelinge lees, kom jy vinnig agter hierdie Bybelboek is vol stories van dinamiese gebeurtenisse en gemeentes. Hierdie prentjie van die eerste dekades van die Christendom is vol verrassings en praktiese stories. Mens is amper in die versoeking om te dink hier is ‘n bloudruk vir evangelisasie en kerkplanting wat vandag nog gebruik kan word. Dis dus die moeite werd om dus hierdie lees-lens op Handelinge te gebruik en te kyk wat uitkom …

read more