{ARGIEF}

Skryfsels

Jesus en Jahwe

Wie is Jesus in die Bybel? Ek dink in die laaste tyd baie na oor Wie Jesus in terme van die Bybelse boodskap is. Wat is die prentjie wat die Bybel self gee van Jesus?  En hoe beïnvloed dié prentjie van Jesus my lewe? Die rede daarvoor is aan die een kant omdat die...

read more

Wat veroorsaak introversie-ekstroversie?

Die debat oor introversie-ekstroversie word baie keer aan die hand van die kategorieë van Nature of Nurture gevoer. Sommige navorsers beklemtoon die oorgeërfde karakter van ons temperament wat in ons persoonlikheid herken kan word. Sommige beklemtoon die effek van die...

read more

Introverte leiers skep proaktiewe ruimtes

"Introverted leaders create a virtuous circle of proactivity!" Susan Cain verwys in haar nuwe boek: Quiet - The power of Introverts in a World that can't stop talking (Crown Publishers: New York, 2012) na Adam Grant (Wharton Management), Francesca Gino (Harvard...

read more

Die skuif van karakter na persoonlikheid

Susan Cain (Quiet, 2012) wys daarop dat daar in die 20ste eeu 'n skuif weg van 'n kultuur van Karakter na 'n kultuur van Persoonlikheid gekom het, aldus kultuurhistorikus Warren Susman. Dit gaan vandag dus nie soseer in die eerste plek meer oor wie jy is, wat jy doen...

read more

Die sleutel tot kreatiwiteit

"Introverts prefer to work independently, and solitude can be a catalyst to innovation." Om die waarheid te sê, as onafhanklike werk in afsondering (solitude = alleen maar nie eensaam nie) die sleutel tot kreatiwiteit is, het ons almal dit nodig!  Anders Ericsson het...

read more

Werk Brainstorming enigsins?

Ek is al deur baie Brainstorming sessies in my lewe, sommige met goeie en ander met minder goeie resultate. En ek het nog altyd gewonder wat laat dit werk, of laat dit juis nie werk nie! Susan Cain (Quite, 2012) wys daarop dat die idee van Brainstorming (Alex Osborne)...

read more

Verander groepsdruk jou persepsie?

Solomon Asch, die Gestalt sielkundige, het navorsing gedoen oor die gevare van groepsdruk. Studente vrywilligers moes vrae beantwoord oor 'n prentjie van drie lyne van verskillende lengtes, hoe hulle vergelyk, en ook watter een dieselfde lengte as 'n vierde lyn gehad...

read more

‘n Ander kykie in die wêreld

’n Paar waarnemings en ervarings van iemand wat verhuis het na Engeland. Dit is persoonlik gekleur. Daarom bied ek dit aan met verhale waarvan ek deel is. Daar is talle raakpunte aan die SA konteks en dus is dit nie sodanig nuut nie. Maar die ervaring is vir my nuut...

read more

Leer my terwyl terwyl ek jou bystaan

Ek is tans ’n gemeenskapswerker in ’n span wat langtermyn ernstig siek geestesiek persone bystaan en help om uit die hospitaal te bly.  Een van die doelwitte van die span is om die persone se sterk punte te ontwikkel en so by te dra tot ’n betekenisvolle bestaan....

read more