{ARGIEF}

’n Paar waarnemings en ervarings van iemand wat verhuis het na Engeland. Dit is persoonlik gekleur. Daarom bied ek dit aan met verhale waarvan ek deel is. Daar is talle raakpunte aan die SA konteks en dus is dit nie sodanig nuut nie. Maar die ervaring is vir my nuut omdat ek nie meer die mantel van ds dra nie en ek ’n ander kykie kry in die wêreld.

Temas

  1. Leer my terwyl ek jou bystaan …
  2. Ek is ’n baptis-metodis en ek ’n anglikaan-metodis
  3. Geloof is baie privaat en tog wil ek daaroor praat …

In proses:

  1. Gemeenskap in ’n samelewing waar individualisme groei …
  2. “nC” dui nie begin maar einde aan (post-Christus)