Gevorderde Sertifikaat in Bedieningsvernuwing se eerste siklus voltooi! Dit was met groot vreugde dat die drie VBO-instansies (Communitas/Ekklesia, Shepherd en Excelsus) die instelling van `n Gevorderde Sertifikaat in Bedieningsvernuwing aan die begin van 2014...

read more