Sondag 4 November 2013 ~  23e Sondag in die Koninkrykstyd ~ Deut 6:1-9 Hierdie skrifgedeelte is, met verwysing na Gen 3, die boom van die lewe. Wie van sy vrugte eet, sal vir ewig lewe. Om dit saam met Markus 12: 28-34 te lees soos die Preekstudie-eksegese...

read more