21 April 2013: Vierde Sondag van Paastyd - Goeie Herdersondag: Openbaring 7:9-17 In die aktualisering van die gedeelte moet op 'n paar sake gelet word. Eerstens waar dit in Openbaring se vertelling inpas, tweedens hoedat dit dien as troos vir die lesers daarvan en...

read more