: Mat 10:40-42 Die “drie-myl-per-uur-God”! Die omvang van die liefde tussen ons en God kan gemeet word aan die manier waarop ons ander behandel. Die beeld wat Jesus hier gebruik, naamlik om aan een van die geringstes onder die dissipels ‘n beker water te gee, is ‘n...

read more