Sondag 6 November 2011 ~ 1 Tes 4:13 – 18 ~ Realiteit Ons leef in ‘n tydvak waar kennis vooropstaan, kennis by die uur vermeerder, die ou manier van doen en glo uitgedaag en bevraagteken word. Dink maar aan hoe ons weer gevra word om te dink en te glo oor sekere...

read more