22 April 2011 Goeie Vrydag ~ Jesaja 52:1353:12 Die beeld van die Lydende Kneg in Jes 52:13-53:12 is ‘n treffende voorbeeld van krag te midde van weerloosheid. Die kneg, wie ten spyte van die gebrokenheid van sy liggaam deur God verhoog word, en dien as God se...

read more