Sondag 17 Februarie 2013 ~ Eerste Sondag in Lydenstyd: Romeine 10:8b-13 Ons identiteit word gekwalifiseer deur ongekwalifiseerde bevryding en inklusiwiteit. Die 2013-lydenstyd word met geloof/vertroue ingelei! ‘’Soms is dit vir Protestante só moeilik om met een van...

read more