Vierde Sondag in Epifanie :  31 Januarie 2010 ~ Lukas 4:21-30 Jesus neem die wraakgedagtes van mense weg en dra die straf self (Lukas 4: 21 - 30) Dis nie ek wat hier help grawe nie. Dit is die hand van God, wat lief is vir die lewe - Jeanwell Antoine wat met sy kaal...

read more