Sondag 14 Februarie 2010 ~ 2 Kor 3:12 – 4:2 Na ek die teks en konteks, eksegese en bespreking van die preekstudie gelees het, het twee aktuele toepassingsvelde by my opgekom. Die eerste het betrekking op die kerk. Die Westerse kerk, die Noordelike halfrond se...

read more