29 Mei 2012 ~ Vierde Sondag van Paastyd ~ Goeie Herder Sondag: Psalm 23Om ‘n erediens in te rig met Psalm 23 as fokusteks hou unieke en eiesoortige uitdagings in. Die teks  is so bekend en geliefd dat die moontlikheid bestaan dat dit vir gelowiges  byna...

read more