1 April 2012 ~ Sesde Sondag in Lydenstyd ~ Joh 12:12-16 Heuwels Fantasties en Heuwel GolgotaEk lees baie onlangs dat Heuwels Fantasties die eerste rock-groep in Suid-Afrika is om ‘n rockkonsert op die dak van ’n 20 verdieping hoë gebou in die Johannesburgse middestad...

read more