{ARGIEF}

oortuigings

Christelike Geloof en Wetenskap: Die hele prentjie

  Geloof en Wetenskap   Somtyds bestaan die idee by sommige dat “geloof” met die hart te make het, terwyl “wetenskap” met die kop te doene het. Dán werk dit só: Geloof veronderstel glo; wetenskap veronderstel dink. Geloof is om vas te hou aan dinge wat ons nie kan...

read more

Is Christelike Geloof in Konflik met die Wetenskap?

Christelike Geloof en Wetenskap 15 – 17 Oktober (Stellenbosch) Aanbieder: Prof Dirkie Smit   Die dramatiese vooruitgang in wetenskaplike ontwikkelinge en toepassinge oor die afgelope eeue – ‘n mens kan selfs praat van onlangse dekades – laat niemand onaangeraak...

read more