16 Sept 2012 ~ Sestiende Sondag in Koninkrykstyd: Mark. 8:27-38 (9:1)  Help ander sien dat die koninkryk van God gekom het Die opvallende vir my in die perikoop van Mark.8:27-38 (9:1), is die belangrikheid van om te sien, veral te sien die tekens van die...

read more