KINDERKONFERENSIE 11 en 12 Sept 2018 NGK Kuilsrivier-Suid Gemeente-predikante/pastore, jeugwerkers, kinderwerkers, kategete, Kix-leiers, kinderbond-leiers, kinderkerk-aanbieders, ouers of enige ander persoon wat belangstel in kinderbediening, word uitgenooi na die...

read more