Sondag 21 Februarie ~ Luk 4:1-13 Vandeesweek se preekstudie in die Leesrooster oor Luk 4:1-13 – gedoen deur Lisel Joubert – is werklik uitstekend en baie bruikbaar.  Lisel gee `n goeie eksegetiese oorsig, wys belangrike teologiese en hermeneutiese lyne aan en bied `n...

read more