22 April 2012 ~ Derde Sondag van Paastyd ~ Handelinge 3:12-19 1. Ken ek die volle verhaal van God?2. Het jy jou al laat bekeer?3. Leef ek 'n "verskraalde bekering" of is ek deel van die volle verhaal van God? 1ste Vraag: Die groot verhaalDie skare...

read more