“Mens moet net nie jou vreugde verloor nie!” herinner iemand. Maar hoe hou jy dit? Hoe ontdek jy dit? Navorsing wys dat gelukkige mense meer suksesvol is. Om eenvoudig elke dag drie dinge neer te skryf waarvoor jy dankbaar is, het ’n merkwaardige positiewe effek...

read more